Så här började det

Med erfarenhet från två världskrig låg Tyskland på 70-talet långt före Sverige när det gäller rehabilitering. Patienter främst med ryggmärgsskador fraktades med helikopter till specialkliniken. Stora delar av Tyskland var upptagningsområde. Staden var handikapp-anpassad och behandlingen bestod av förflyttning, sport och social träning. Två läkare och 30 sjukgymnaster arbetade på sjukhuset. Då förstod jag vikten av självständighet för att kunna åtnjuta samhällets faciliteter trots stor funktionsnedsättning. Det har följt mig genom hela mitt yrkesverksamma liv.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *