Kurs

Kurs

DAG I Rörelsemedvetenhet/kommunikation

 • Övningar i spontant rörelsebeteende vid oilka sinnesstämningar
 • Övningar i verbal och icke verbal kommunikation
 • Hemuppgift: prova de praktiska övningarna med patient eller personal på arbetsplatsen och reflektera över
  utfallet
 • Sammanfattning och mental träning

DAG II Rörelsemedvetenhet/kommunikation  

 • Återkoppling till hemuppgiften
 • Repetition och fördjupning av rörelser med/utan funktionshinder
 • Övningar i hur vi använder våra händer och hur vi använder teknik
 • Hemuppgift: som dag I samt observera, reflektera, över hur händerna används vid förflyttning
 • Sammanfattning och hjärtmeditation

DAG III Basal kroppskännedom (BK)

 • Återkoppling
 • Teori/praktik med anknytning till tillit/ ansvar, övningar i Basal kroppskännedom
 • Om möjligt bjud in patient
 • Pedagogik, lärande och mål
 • Hemuppgift: som dag I och II, skriftligt förslag till utbildning för vårdpersonal
 • Sammanfattning och Basal kroppskännedom

DAG IV Förändring och vanor

 • Återkoppling
 • Förändring och vanor vid förflyttning utifrån forskning och utbildning
 • Diskussion om innehåll, mål och utvärdering av utbildning
 • Summering av hela kursen

DAG V Vidareutveckling av kursen i klinik

 • Återkoppling från dag IV
 • Utbildning i klinik
 • Summering

UTRUSTNING
Deltagarantal 8-14 beroende på hur många sängar som finns tillgängliga. Det behövs 4-6 sängar, 2-4 rullstolar, 2 rollatorer, 2 gå-bord och ca 10 stolar utan armstöd. Kursmaterial och kursintyg ingår.

Idag sker kurserna digitalt på Zoom. PP – presentation, diskussion, rörelser med kompletterande filmer ingår. Om man är tveksam till digital undervisning , kan man börja med ett digitalt Inspirationsseminarium.