Publikationer

 • Kindblom-Rising K. Frisk-förflyttning, ”Utvärdering av en personalutbildning i förflyttningsteknik”. Sjukgymnasten-Vetenskapligt supplement 1996;4:235- 252.
 • Kindblom-Rising K. Wahlström R. Stenström C. Effects of staff training in Natural Mobility: A long-term Follow-up. Advances in Physiotherapy 2002;4:136-144.
 • Kindblom-Rising et al  http://friskforflyttning.com/wp-content/uploads/2021/09/ErgonomicsChanges1KK.pdf
 • Kindblom-Rising K. Wahlström R. Ekman S-L, Buer N. Nilsson-Wikmar L. Nursing staff’s communication mode in patient transfer before and after an educational intervention. Ergonomics 2010;10:1217-1227.
 • Kindblom-Rising K. Wahlström R. Nilsson-Wikmar L. Buer N.Nursing staff’s
  movement awareness, attitudes and reported behaviour in patient transfer before and after an educational intervention. Applied Ergonomics 2011; 42: 455-463.
 • Deorukhkar S, Khatri SM, Kindblom K. Quality assurance system in Indian Physiotherapy education – A missing link.
  Archives of Medical and Health Sciences 2013;1:171-177.
 • Edvardsson D,Sandman PO, Boström A-M, Kindblom K, Saarnio L, Stenwall E, Vikström S, Borell L. Implementering av personcentrerad vård utifrån nationella riktlinjer för vård vid demenssjukdom. Inger Ekman (Eds.) Personcentrering inom hälso-och sjukvård. Liber AB, 2014 s. 149-171.
 • Vikström S, Sandman PO, Stenwall E, Boström A-M, Saarnio L, Kindblom K, Edvardsson D, Borell L. A model for implementing guidlines for person-centred care in a nursing home setting. Int. Psychogeriatrics 2014; doi:10.1017/S1041610214001598.
 • Kindblom K, Edvardsson D, Boström A-M, Vikström S. A learning process towards person-centered care: A second-year follow-up of guideline implementation. Int. J of Older People Nursing 2021; http://friskforflyttning.com/wp-content/uploads/2021/09/A-learning-process.pdf