Sverige

  • Deltidsanställning som adjunkt på sektionen för fysioterapi och omvårdnad Karolinska Institutet. Undervisar i förflyttningskunskap (rörelsemedvetenhet och kommunikation vid förflyttning, teknik och hjälpmedel), internationalisering. Jag har intresse för kulturell kompetens och debatt som pedagogisk metod.
  • Undervisar på Ersta Sköndal, Bräcke högskola, Sophiahemmets och Röda Korsets högskola i förflyttningskunskap (med utgångspunkt från rörelsemedvetenhet och kommunikation)
  • Kompetensutveckling genom kurser och seminarier, hur tyst kunskap kan synliggöras och verbaliseras genom pedagogiken ”Frisk-förflyttning”
  • Tidigare undervisat på sektionen för fysioterapi Mälardalens högskola, Västerås 2007-2010