Internationellt

  • Sjukgymnaster, arbetsterapeuter undervisning Ottawa, Onterior Kanada, 2006
  • Gäst professor på College of Physiotherapy, ”Pravara Institute of Medical Sciences” Loni Indien www.pravara.com  Undervisar i Frisk-förflyttning, Basal Kroppskännedom, kvalitativ forskningsmetod (teori/ praktik och klinik). Undervisningen sker på grund och avancerad nivå och studier kan bedrivas på doktorandnivå Undervisar även på College of Nursing och vårdpersonal på sjukhuset 2009-2019
  • Lärare och koordinator för Linnnaeus-Palme utbytesprogram för ”Lärare och studenter” mellan KI och Pravara, 2012-2019
  • Lärarutbyte Schweiz mellan KI och ZHAW 2013-2019