Referenser

  1. Lena Nilsson-Wikmar, Docent, Institutionen NVS, sektionen för fysioterapi, Karolinska Institutet Tel: 08-52488848
  2. Katarina Brochard, SSK, Sjuksköterskeprogrammet, Röda Korsets Högskola, Stockholm Tel; 08-58751600
  3. Boel Niklasson bitr. lektor, Med.vet, SSK, Sophiahemmets högskola boel.niklasson@shh.se
  4. Bodil Evertsson,Mar Östersunds Kommun Tel: 063 – 144019
  5. Ulla Wiberg ugunnarsdotter@gmail.com, mobil +46 73-6389927