Forskning

Vetenskapliga konferenser där Frisk-förflyttning presenterats

  • Occupational Health for Health Care Workers Stockholm 1994, Edinburgh 1997, Montreal 1999.
  • Sjukgymnastdagarna 1997-2019.
  • Världskonferens arbetsterapeuter Stockholm 2002, sjukgymnaster Vancouver 2007.
  • EU-konferens sjukgymnaster Wien 2003.
  • Nordiskt Forskningssymposium sjukgymnaster Stockholm 1997, Reykjavik 2000, Helsingör 2005.
  • Horizon, delstatskonferens Indien, 2009, Goa, India 2012
  • ICED, conference, 2014

Mina forskningserfarenheter innefattar:

  • Enkätutvärdering, intervjustudie
  • Intervention med enkät, veckoanteckningar och observationer 2004-2005. Ansvarig som lärare, för datainsamling och databearbetningen som avslutades med en doktorsavhandling 2009.
  • Aktionsforskning KISAM, implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för personer med demens