Kristina Kindblom

År 1970- 1973 utbildade jag mig till sjukgymnast i Tyskland. Mitt intresse för människors förmåga väcktes när jag arbetade på en specialklinik för ryggmärgsskadade. Den huvudsakliga behandlingen som personerna fick var att öva vardagsrörelser, (flytta mellan stolar och i sängen), sport och social träning för att bli så självständiga som möjligt och kunna åtnjuta samhällets faciliteter trots svår funktionsnedsättning.

Att flytta sig i sängen och mellan säng och rullstol blev något väldigt konkret som kunde utvecklas. Min terapeutiska kompetens i Basal Kroppskännedom har varit en viktig hjälp på vägen att förmedla kunskap. Jag har arbetat inom somatisk och psykiatrisk vård men den största erfarenheten 30 år har jag som distrikts-sjukgymnast på en vårdcentral med anknytning till ett sjukhem.

Som ansvarig sjukgymnast för sjukhemmet och med stöd från den ansvarige Vårdcentralschefen, utvecklades undervisning av vårdpersonal och ”Frisk-förflyttning” formades. År 1997 fick jag Landstinget Sörmlands Idéstipendium. Arbetet ledde fram till min doktorsavhandling 2009, ett försök att undersöka Friskförflyttning och utvärdera förändringar på ett vetenskapligt sätt.

Titel: Movement awareness and communication in patient transfer – Evaluation of an educational intervention.

Arbetar för närvarande som adjunkt på sektionen för fysioterapi och omvårdnad, Karolinska Institutet, på sjuksköterskeprogrammen på de andra högskolorna i Stockholm (Sophiahemmet, Ersta och röda Korset) och i den Nationella Intensivkursen som Socialstyrelsen och Ersta Sköndal Bräcke Högskola ger. Jag har en gäst professur på ”College of Physiotherapy” Pravara Institute of Medicla Sciences i Indien sedan 10 år.