Länkar och Utvärderingar

  • Länk 1. https://poddtoppen.se/podcast/1488323389/fysion-sager/friskforflyttning  En Podd om Friskförflyttning från Karolinska Instutet, sektionen för fysioterpi
  • Länk 2. Min doktorsavhandling http://friskforflyttning.com/wp-content/uploads/2021/09/PhD-Thesis-KKIndblom-1.pdf
  • Utvärdering Skövde http://friskforflyttning.com/wp-content/uploads/2021/09/Utvärdering-Frisk-förflyttning-Skövde.pdf
  • Utvärdering Leksand http://friskforflyttning.com/wp-content/uploads/2021/09/Utvärdering-Leksand.pdf
  • Utvärdering Östersund http://friskforflyttning.com/wp-content/uploads/2021/09/Utvärdering-Östersund.pdf