Kursbeskrivning

Frisk-förflyttning® är en pedagogisk metod vid undervisning av vårdpersonal. Metoden har successivt utvecklats sedan 1989. Den strävar efter att öka vårdpersonalens rörelsemedvetenhet och kommunikation för att synliggöra och verbalisera deras tysta kunskap. Människor har en mängd kunskap i sin kropp. Den är tyst, får sällan uppmärksamhet och tas vanligen för given. Tyst kunskap är det vi gör utan tankens medverkan. Det som sker med automatik som spontana rörelser, orden vi använder eller kroppsspråkets innebörd i mötet med dem vi hjälper. Att översätta förmåga, ansvar och respekt till praktiska handlingar är också del av kursen. Det handlar om att stärka personalens kompetens att guida personer till mer självständiga rörelser. Frisk-förflyttning baseras på teorier om tankar, rörelser, rädsla, kommunikation och förändring.

Syftet med metoden är att skapa en lärandemiljö där vårdpersonal kan öka sin medvetenhet om rörelser, sina tankar, ord och kroppsspråk och förstå konsekvensen av olika handlingar. Förståelse rörande kroppens spontana reaktioner att flytta sig utnyttjas. Personalen uppmuntras att minska den fysiska assistansen och öka den verbala och icke verbala kommunikationen. Att verbalisera tyst kunskap är också basen för hur teknik och hjälpmedel kan användas, det förmedlar en förståelse för  den vård vi ger. Att dela kunskap och se förbättringar ger glädje i arbetet. Det är kompetens.

Kursen är praktiskt utformad och bygger på deltagarnas egna upplevelser. Det är deras medvetenhet och handlingar som är i fokus (Dewey, 2007). Enkla övningar och rollbyten varvas med teori för att öka förståelsen för kroppens egen kunskap. Vad förmedlas med orden, vad förmedlas med kroppsspråket, hur får vi tillit till vår förmåga och hur delar vi med oss av ansvar?  Kärnan är att prova med sin egen kropp. Genom självmedvetenhet får deltagarna jämföra rörelser och dela upp dem för att förstå vad en person kan behöva för att återta större eller mindre delar av sin förmåga. Både dem som ger hjälp och får hjälp kan spara sin kraft. Målet med kursen är att utveckla de pedagogiska aspekterna, så att undervisningen stärker kompetensen och leder till förändring. Frisk-förflyttning har ett hälsofrämjande perspektiv genom att utgå från det människor kan, inte det de saknar.

Fysioterapeuter/ sjukgymnaster och arbetsterapeuter får möjlighet att artikulera sin tysta kroppsliga kunskap, för att kunna föra den vidare till personal/ patienter och anhöriga. För de som håller i utbildning undervisas Friskförflyttning i 4 halvdagar med 1-2 veckors mellanrum mellan kursdagarna. Det går att lägga till en 5:e dag  efter tre-sex månader som utförs i kliniken. Det går också att skräddarsy kursen och välja 2-3 kursdagar. I dagens Corona-tider förmedlas utbildningen digitalt.